ติดต่อฝ่ายกงสุล

ติดต่อฝ่ายกงสุล

1 ก.พ. 2562

1,760 view

ติดต่อฝ่ายกงสุล 

 

Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450

Tel +60321458004, +60321488222, +60321488350, +60321488420

Fax +6032148-6527, +6032148-6615

Email: consular@thaiembassy.my    

Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

 

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. 

โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลต้องให้บริการผู้มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจึงรับสายโทรศัพท์ได้เฉพาะระหว่างเวลา 15.00-1ุ7.00 น.

กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดติดต่อ 

+๖๐๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒

 

โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการของฝ่ายกงสุล

ทำนัดหมาย

10841564159976