ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุลและพนักงานล่าม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุลและพนักงานล่าม

28 เม.ย. 2564

618 view

เอกสารประกอบ

ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานล่าม.pdf
ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุล.pdf