การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

24 พ.ค. 2564

989 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

การปรับวัน-เวลาให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว.pdf
Temporary_Change_of_Consular_Section_s_Operating_Hours.pdf