การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 2,390 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

การปรับวัน-เวลาให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว.pdf
Temporary_Change_of_Consular_Section_s_Operating_Hours.pdf