ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 6/2565 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุล 1 อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 6/2565 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุล 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 294 view

เอกสารประกอบ

Job_Consular_September2022.pdf