ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 1,392 view

เอกสารประกอบ

21062022120343.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง