หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซีย

หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 145 view

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวกัลย์วนา เหมกมล ที่ปรึกษา (หัวหน้าฝ่ายกงสุล)   เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hafidz bin Othman รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซียและผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและการโอนตัวนักโทษที่กรมราชทัณฑ์มาเลเซีย โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรมราชทัณฑ์มาเลเซียในระยะต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ