เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 497 view

S__55894021

        เมื่อวันที่ 26 เม.ย 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Mohd Aini Atan อธิบดีกรมพิธีการทูต ณ กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและรายงานการเข้ารับหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศมาเลเซีย (กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง เมืองโกตาบารู รัฐซาราวัค และรัฐยะโฮร์) ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยในมาเลเซียในการใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแจ้งความพร้อมของไทยในการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทวิภาคีร่วมกับมาเลเซีย โดยอธิบดีฯ มีความยินดีอย่างยิ่งต่อการมารับหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ และเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย – มาเลเซีย จะแน่นแฟ้นยิ่งในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูตฯ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ