เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย

22 มี.ค. 2564

632 view

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย นั้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชัยณรงค์ ฯ ได้เข้าถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อ Seri Paduka Baginda The Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย ณ พระราชวังแห่งชาติ (Istana Negara)

ภายหลังพิธีถวายพระราชสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเฝ้าฯ ในลักษณะ joint call เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียได้ทรงสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

ภายหลัง สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียทรงเป็นประธานจัดเลี้ยง Hi-tea เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตานุทูตที่ได้เข้าถวายพระราชสาส์นฯ ในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ