เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 1,888 view

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบ YB Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ณ กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในงานพบปะ "Meet & Greet with the Honourable Foreign Minister" พร้อมกับเอกอัครราชทูตอีก 9 ประเทศ การพบปะครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับเอกอัครราชทูตทั้ง 10 ประเทศ ที่ได้เข้าถวายสาส์นต่อสมเด็จพระราชธิบดีมาเลเซียเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างราบรื่นและกันเอง ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับทวิภาคีของไทยและมาเลเซียในภาพรวม และนาย Hishammuddin ได้สอบถามเอกอัครราชทูตทั้ง 10 ประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการการรับมือของแต่ละประเทศอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ