สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 591 view

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ อุปทูต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ