สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 247 view

S__57483641_0

S__57483643_0  

          วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

S__57483645_0

S__57483646_0

          เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

S__57483648_0

S__57483651_0

          ช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

S__57483647_0

S__57483649_0  

S__57483650_0

  S__57483642_0