เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐซาบาห์ มาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐซาบาห์ มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 629 view

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Noor มุขมนตรีรัฐซาบาห์ มาเลเซีย ณ ที่ทำการมุขมนตรี โดยมีนายวรวรรณ วรรณวิล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) เข้าร่วม

 

111

 

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงการเดินทางเยือนรัฐซาบาห์เป็นครั้งแรกในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด Mini Thailand Week ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในมาเลเซียตะวันออก ในห้วงการจัดงาน Sabah International Expo (SIE) 2023 ของรัฐซาบาห์ นำผู้ประกอบการไทยจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม การเกษตร ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสินค้าไลฟสไตล์ ฯลฯ ของไทย ในงานฯ กว่า 70 บูธ นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) และภาคธุรกิจต่อภาครัฐ (B2G) และส่งเสริมความร่วมมือระดับประชาชนระหว่างไทย - รัฐซาบาห์ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ทั้งนี้ แสดงความพร้อมร่วมมือกับรัฐซาบาห์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ไทย - ซาบาห์และมาเลเซียในภาพรวม

 

100 

มุขมนตรีรัฐซาบาห์กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และยินดีที่ไทยสนับสนุนงาน SIE 2023 อย่างแข็งขัน โดยการจัดงาน Mini Thailand Week เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนของไทยในรัฐซาบาห์ ซึ่งมุขมนตรีพร้อมสนับสนุนธุรกิจไทยและคนไทยในรัฐซาบาห์อย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง รัฐซาบาห์ในมาเลเซียตะวันออกมีศักยภาพสูง เป็นประตูส่งออกสินค้าไทยต่อไปยังตลาดเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก (Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP - EAGA) ขณะที่ไทยสามารถเชื่อมรัฐซาบาห์สู่ตลาด CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และจีนตอนใต้

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Mini Thailand Week 2023 ระหว่างวันที่ 21-24

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ