เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะ Federation of Sabah Industries (FSI)

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะ Federation of Sabah Industries (FSI)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 285 view

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับคณะ Federation of Sabah Industries (FSI) นำโดย Mr. Richard Lim ประธาน FSI ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ FSI รัฐบาลรัฐซาบาห์และ Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI), Sabah Branch สำหรับการเชิญเข้าร่วมงาน Sabah International Expo (SIE) 2023 และแสดงความพร้อมในการจัดงาน Mini Thailand Week 2023 ซึ่งประเทศไทยจะจัดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566 ณ Sabah International Convention Centre (SICC) พร้อมแสดงความมั่นใจว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐซาบาห์และมาเลเซียในภาพรวม รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก (บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์)

ในการนี้ Mr. Richard ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับรัฐซาบาห์และสนับสนุนการจัดงาน SIE 2023 ในปีนี้ รวมทั้งข้อริเริ่มการจัดงาน Mini Thailand Week 2023 และเชื่อมั่นว่าการจัดงานข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐซาบาห์ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ