คณะผู้บริหารจากสถาบันคลังสมอง MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

คณะผู้บริหารจากสถาบันคลังสมอง MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 979 view
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารจากสถาบันคลังสมอง MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) นำโดย Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman President & CEO รวมทั้งนางสาว Ida Semurni Abdullah Ali, Vice President และนาย Ahmad Razif Mohamad, Manager เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
ในการนี้ Datuk Dr. Mohd Yusoff แจ้งว่า ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ สถาบันฯ มีกำหนดเดินทางไปประเทศไทยเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจความตกลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยร่วมกับ สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ที่สองฝ่ายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะนำคณะผู้แทนจาก SIRIM และ MARIC (Malaysia Rail Industry Corporation) และภาคอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และหารือกับสมาคมรางแห่งประเทศไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ