เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับ YB Dato’ Sri Lee Kim Shin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐซาราวักและคณะ

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับ YB Dato’ Sri Lee Kim Shin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐซาราวักและคณะ
400 view

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับ YB Dato’ Sri Lee Kim Shin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐซาราวัก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

                    01

เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของไทยและรัฐซาราวักและยินดีที่ทราบว่า รัฐมนตรีฯ และคณะมีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล่า ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2566 โดยโครงการ Truck Terminal ดังกล่าวเป็น hub ด้านโลจิสติกส์สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ซึ่งก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางราง Trans Borneo Railway ซึ่ง Dato’ Ir. Alice Jawan Empaling ปลัดกระทรวงการคมนาคม รัฐซาราวัก ได้บรรยายในการประชุม Women in Rail Malaysia Conference 2023 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม JW Marriot กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

03           02

04

 

05    

YB Dato’ Sri Lee Kim Shin กล่าวว่าไทยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าและระบบทำความเย็น จึงตั้งใจจะเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าของรัฐให้เป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐซาราวักอยู่ระหว่างพัฒนาโครงข่ายรถระบบขนส่งมวลชนเร็วทางรางอัจฉริยะ (Autonomous Rail Rapid Transit : ART) โดยใช้พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองวิ่งภายในปี 2566 และเปิดให้บริการระยะแรกได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568

 

08     

 

06

 

    07