สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2566

| 669 view

S__57451865_0

S__57451874_0

          วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป นำโดยพระอาจารย์มหาสุภักดี พระธรรมทูต จากวัดเชตวัน รัฐสลังงอร์ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันนวมินทรมหาราช) วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

S__57451870_0

S__57451872_0  

S__57451873_0  

         เวลา 13.30 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำผู้เข้าร่วมพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี อาราธนาศีล จากนั้น พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

S__57451874_0

S__57451879_0

  S__57451880_0  

S__57451875_0  

          ช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ นำผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง 5 รูป และร่วมกันกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

S__57451877_0

S__57451878_0  

S__57451876_0  

S__57451881

  S__57451868_0