เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบปะคณะกรรมการนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Thai Students Association in Malaysia)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบปะคณะกรรมการนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Thai Students Association in Malaysia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 572 view

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้พบปะคณะกรรมการนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Thai Students Association in Malaysia) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพูดคุยเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษากับสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้กำลังใจคณะกรรมการฯ กลุ่มใหม่ (คณะกรรมการรุ่นที่ 10) ในปี 2564 - 2565 ทั้งนี้ ยังได้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาไทยในมาเลเซียต่อการทำงานร่วมกันและการสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ที่มารูปภาพจาก Facebook Thai Students Association in Malaysia (TSAM)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ