สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ROYAL THAI EMBASSY
 
206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
 
โทรศัพท์ / Telephone
+6 03-2148 8420 (สำนักงาน / Chancery)
+6 03-2143 2125 / 2127 (กงสุล / Consular)
 
โทรสาร / Fax
+6 03-2148 6615 (สำนักงาน / Chancery)
+6 03-2148 6573 (กงสุล / Consular)
 
อีเมล์ / E-mail
thaikula@mfa.go.th (สำนักงาน / Chancery)
consulkl@gmail.com (กงสุล / Consular Section)
consular@thaiembassy.my (ตรวจลงตรา / Visa Enquiries)
 
เวลาทำการ / Office Hours
Monday – Friday  9.00am – 1.00pm / 2.00pm – 5.00pm
 
เวลางานกงสุล / Consular Hours
Monday – Friday  9.30am – 11.30am (ขอตรวจลงตรา / Visa Application)
2.30pm – 5.00pm (รับตรวจลงตรา / Visa Collection)
9.30am – 1.00pm / 2.00pm – 5.00pm (นิติกรณ์ / Legalization)
 
 

ฯพณฯ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์
เอกอัครราชทูต
His Excellency Mr. Chainarong Keratiyutwong
Ambassador 
 

นายรุจ โสรัตน์
อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน
Mr. Rutch Soratana
Minister and Deputy Chief of Mission
 

นายอำนาจ พละพลีวัลย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Mr. Amnat Phalapleewan
Minister Counsellor
 

นางสาวจิราพร งามเลิศศุภร
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Ms. Jiraporn Ngamlertsupon
Minister Counsellor
 

นางสาวกัลย์วนา เหมกมล
ที่ปรึกษา
Miss Kanwana Hemkamon
Counsellor
 

นางสาวจิรวรา สิงหรา ณ อยุธยา
เลขานุการเอก
Miss Jiravara Singhara Na Ayudhya
First Secretary
 

นายณฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล
เลขานุการเอก
Mr. Nathawat Traisiwakul
First Secretary  

 

นางสาวอรดาพร ผิวเงิน
เลขานุการโท
Miss Orndaporn Pewngern
Second Secretary

 

นางสาวณุพร จันทวรินทร์
เลขานุการโท
Miss Nuporn Chantavarin
Second Secretary
 

นางสาวศุภวรรณ กลิ่นพยอม
เลขานุการโท
Miss Supawan Glinpayom
Second Secretary

 

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
Office of the Defence Attaché
 
โทร. / Tel.  +6 03-2148 7783
โทรสาร / Fax  +6 03-2148 0770
 
พ.อ. อรุณ แก้วเศษ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
Col. Aroon Kaewset
Defence & Army Attaché
   
พ.ท. สุทธิภาส เยาว์วิวัฒน์
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
Lt Col Sutthipas  Yaowiwat
Assistant Army Attaché
 
จ.ส.อ. มูฮัมมะรอมลี สาและ 
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
SM1 Muhammaromli Salaeh
Secretary to the Army Attaché
 
 
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Office of the Naval Attaché
 
โทร. / Tel.  +6 03-2148 6572
โทรสาร / Fax  +6 03-2148 8456
   
น.อ.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ รน.
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Capt.Paitoon Sengjaroen (RTN.)
Naval Attaché
   
พ.จ.อ.เบญจา กำธรภิยโพริยะ
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ
CPO.1 Benja Komtronpiyaporiya
Secretary to the Naval Attaché
 
 
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Office of the Air Attaché
 
โทร. / Tel.  +6 03-2144 1381
โทรสาร / Fax  +6 03-2144 1381
 
น.อ. อลงกต แต้มประเสริฐ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Gp. Capt. Alonggot Tamprasert
Air Attaché
 
พ.อ.อ.ธนาพิพรรธน์ วงษ์ปิ่นแก้ว
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ
FS 1 Tanapipat Wongpinkaew
Secretary to the Air Attaché
 
 
สำนักงานตำรวจติดต่อประสานงาน
Office of the Police Liaison
 
โทร. / Tel.  +6 03-2148 8222 ext. 382
 
พ.ต.อ.สมยศ ศรีศรยุทธ์
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจ
Pol.Col. Somyot Srisorayut
Minister Counsellor (Police Liaison)
 
พ.ต.ท. เตโชทัย ขุนนัดเชียร
ที่ปรึกษา (ฝ่ายตำรวจ)
Pol.Lt.Col. Techothai Khunnatchien
Counsellor (Police Liaison)
 
ด.ต. ฉกาจ มะดำ
เสมียนตำรวจ
Pol. Cpl.Maj. Chakaj Madam
Secretary to the Police Attaché
 
 
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Office of Commercial Affairs
 
โทร. / Tel.  +6 03-2142 4601, 2145 8545, 2142 5349
โทรสาร / Fax  +6 03-2148 9818
อีเมล์ / E-Mail  enquiry@thaitrade.my
 
นายวรวรรณ วรรณวิล
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
Mr. Worawan Wanwil
Minister-Counsellor (Commercial)
 
นายชัยยุทธ บุญคง
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
Mr. Chaiyut Boonkong
Counsellor (Commercial)
 
 
สำนักงานแรงงาน
Office of Labour Affairs
 
โทร. / Tel.  +6 03-2145 6004, 2145 5868
โทรสาร / Fax  +6 03-2142 7000
 
นางเรืองรัตน์ อดิการิ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
Mrs. Ruengratt Adhikari
Minister-Counsellor (Labour)
 
นางสาวดารารัตน์ เกสรธรรม
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
Miss Dararat Kesontham
Counsellor (Labour)
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand, Kuala Lumpur Office
 
Suite 22.01, Level 22, Menara Citibank
165 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
 
โทร. / Tel.  +6 03-2162 3480
อีเมล์ / E-Mail  info@tourismthailand.my
 
นางนงเยาว์ จิรันดร
ผู้อำนวยการ
Mrs. Nongyao Jirundorn
Director
 
นางนิตยา เมธีวุฒิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Mrs. Nittaya Matheewuttikorn
Assistant Director
 
 
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานประเทศมาเลเซีย
Thai Airways International, Kuala Lumpur
 
Suite 30.01, 30th Floor,Wisma Goldhill, 
67 Jalan Raja Chulan, 
50200 Kuala Lumpur, Malaysia.
 
โทร. / Tel.  +6 03-2031 1900
โทรสาร / Fax  +6 03-2034 6893
อีเมล์ / E-Mail  kulhftg@thaiairways.com.my
 
 
นายทิษฏิ  สุมิตร
ผู้จัดการทั่วไป
Mr. Tishti Sumitra 
General Manager