สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์คู่ขนาน ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์คู่ขนาน ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2566

| 1,085 view

S__57483272_0

S__57483268_0

  S__57483270_0  

          วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย และผู้แทนชุมชนไทยในมาเลเซีย จำนวนกว่า 60 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์คู่ขนาน ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

S__57483271_0

S__57483275_0  

S__57483273_0  

           รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไนฯ และติมอร์-เลสเต ตั้งแต่ปี 2558 และดำเนินการคัดเลือกครูรางวัลฯ ทุก ๆ 2 ปี

S__57483274_0

S__57483276_0  

           ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีแก่นาย Saifulnizan bin Che Ismail ครูชาวมาเลเซีย ประจำโรงเรียน SK Raja Bahar เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 และขอร่วมแสดงความยินดีแก่ครูรางวัลอีก 10 ประเทศ ในการเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย

S__57483277_0