เอกอัครราชทูตฯ นำผู้ประกอบการไทยพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบการ รัฐซาบาห์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นในห้วงงาน SIE 2023 และ MTW 2023

เอกอัครราชทูตฯ นำผู้ประกอบการไทยพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบการ รัฐซาบาห์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นในห้วงงาน SIE 2023 และ MTW 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2566

| 505 view

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยนายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะผู้ประกอบการไทย ได้แก่ (1) Livestock Equipment Association (2) Solar D (3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)(4) Siam Modified Starch และ (5) CP Seeding Social Impact เข้าพบหารือ YB Tuan Phoong Jin Zhe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบการ รัฐซาบาห์ ในรูปแบบ B2G เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของไทยในกลุ่มพลังงานสีเขียว ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีและสามารถต่อยอดด้วยการจับคู่ธุรกิจ (B2B) กับภาคเอกชนท้องถิ่นในรัฐซาบาห์ นับเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าร่วมงาน Sabah International Expo (2023) และการจัดงาน Mini Thailand Week (MTW) 2023 ของประเทศไทย โดยรัฐซาบาห์มีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับไทยที่ให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งได้แสดงความสนใจร่วมมือกับประเทศไทยในสาขาดังกล่าว รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งไทยมีความโดดเด่น

1.1

1.2

  1.3  

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดงาน MTW 2023 ในห้วงเดียวกับการจัดงาน SIE 2023 เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระดับประชาชนระหว่างไทย-รัฐซาบาห์ และมาเลเซียโดยรวม ตลอดจน BIMP-EAGA รวมทั้งเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธแสดงสินค้าและการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยภายในงานระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566 ณ Sabah International Convention Centre (SICC) เมืองโกตากีนาบาลู รัฐซาบาห์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากผู้ประกอบการและมิตรชาวซาบาห์ทัองถิ่นและต่างชาติ

 

1.6

1.8

  1.9  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ