กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำ ซี.พี. มาเลเซีย นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำ ซี.พี. มาเลเซีย นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 380 view
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัช โพธิพันธุ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำ ซี.พี. มาเลเซีย นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมหารือด้วย
 
ซี.พี. มาเลเซีย ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยได้เข้ามาลงทุนในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เริ่มจากกลุ่มธุรกิจสัตว์บก และขยายการลงทุนมาในส่วนกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำเมื่อประมาณ 29-30 ปี ที่ผ่านมา
 
กลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำฯ มีฟาร์มเพาะพันธุ์/เลี้ยงสัตว์น้ำที่รัฐยะโฮร์ ซาบาห์และซาราวัก จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ รวมทั้งอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งด้วย และขณะนี้มีแผนจะเพิ่มการขายในประเทศมาเลเซีย อาทิ จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Lotus’s ในเครือกลุ่มซี.พี.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ