ประธานสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประธานสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 487 view
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นาย Megat Mizan Nicholas Denney ประธานสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย (Malaysia-Thailand Business Council: MTBC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงาน ททท. และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าร่วมด้วย
 
ในการนี้ นาย Megat Mizan Nicholas กล่าวถึงแผนดำเนินงานของ MTBC ประจำปีนี้ ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ มีแผนที่จะจัดการสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ผู้แทนภาคธุรกิจรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของไทยและมาเลเซียได้หารือโอกาสทางธุรกิจและหยิบยกประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน
 
อนึ่ง MTBC และสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Business Council – TMBC) จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมาเลเซียในปี 2556 เพื่อสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายภาคเอกชนไทยและมาเลเซียในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ