สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 480 view

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายรุจ โสรัตน์ อุปทูต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ