สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

28 ม.ค. 2564

170 view

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายรุจ โสรัตน์ อุปทูต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชทีมประเทศไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ