สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 534 view

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธาน มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถินเข้าร่วมด้วย  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ