สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 785 view

เอกสารประกอบ

19052022175600.pdf