ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการสถานที่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการสถานที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

| 883 view

เอกสารประกอบ

RTE_Recruitment_1.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง