ข่าวเด่น | Highlightsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ | Press Release/Informationดูทั้งหมด

11 ธ.ค. 2566

Second volume of “A Legacy for All”

17 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์คู่ขนาน ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2566

23 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ นำผู้ประกอบการไทยพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบการ รัฐซาบาห์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นในห้วงงาน SIE 2023 และ MTW 2023

22 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Mini Thailand Week (MTW) 2023 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่รัฐซาบาห์

21 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐซาบาห์ มาเลเซีย

6 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะ Federation of Sabah Industries (FSI)
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม | Activitiesดูทั้งหมด

11 ธ.ค. 2566

Second volume of “A Legacy for All”

6 ธ.ค. 2566

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

1 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนไทย

1 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

20 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2566

17 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์คู่ขนาน ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2566
ดูทั้งหมด
ประกาศ | Noticesดูทั้งหมด
Embassy Van for Sale

26 พ.ค. 2566

การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

26 มี.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง รับสมัครพนักงานล่าม

23 ธ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

23 ธ.ค. 2565

วันหยุดราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ธ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

9 ธ.ค. 2565

ดูทั้งหมด