ข่าวเด่น | Highlightsดูทั้งหมด

2 พ.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์

26 ต.ค. 2564

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๔

15 ต.ค. 2564

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีแห่งรัฐเกดะห์

15 ต.ค. 2564

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๔

27 ก.ย. 2564

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Amazing Thailand & Thai Massage Workshop จัดขึ้นโดย ททท. สำนักงานกัวลาลัมเปอร์

9 ก.ย. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบปะคณะกรรมการนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Thai Students Association in Malaysia)
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ | Press Release/Informationดูทั้งหมด

27 ต.ค. 2564

The Grand Tour That Saved a Nation: King Chulalongkorn’s European Sojourn as a Lesson in Soft Power

12 ต.ค. 2564

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

29 ก.ย. 2564

Royal Imprint on Thailand’s Christian Community

17 ก.ย. 2564

การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่พ้นโทษเดินทางกลับประเทศ

14 ก.ย. 2564

IHRI Foundation Pioneers Community Isolation Model

14 ก.ย. 2564

We Care Network Delivers Home Isolation Care Packages
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม | Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ | Noticesดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

11 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุล

26 ก.ค. 2564

การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

24 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุลและพนักงานล่าม

28 เม.ย. 2564

รับสมัครงานพนักงานล่าม

15 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด