ข่าวเด่น | Highlightsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ | Press Release/Informationดูทั้งหมด

19 พ.ค. 2565

“We help Thai Red Cross, Thai Red Cross helps us”: Looking back at how the Royal Family has nurtured the Thai Red Cross Society’s humanitarian mission

3 มี.ค. 2565

คณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมให้กำลังใจการแข่งขันชกมวยไทย

21 ก.พ. 2565

คณะผู้บริหารจากสถาบันคลังสมอง MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21 ม.ค. 2565

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หารือกับประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งรัฐซาบาห์

27 ต.ค. 2564

The Grand Tour That Saved a Nation: King Chulalongkorn’s European Sojourn as a Lesson in Soft Power

12 ต.ค. 2564

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม | Activitiesดูทั้งหมด

9 ม.ค. 2566

อุปทูตร่วมพิธีลงนามการค้าร่วม (Joint Venture – JV) ระหว่าง บ. Energy Absolute (EA) กับ บ. Computer Forms (Malaysia) (CFM)

23 ธ.ค. 2565

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มุสลิมสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

23 ธ.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

23 ธ.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และถวายสังฆทาน ณ วัดพุทธชยันตี

8 ธ.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

29 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดูทั้งหมด
ประกาศ | Noticesดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง รับสมัครพนักงานล่าม

23 ธ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

23 ธ.ค. 2565

วันหยุดราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ธ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

9 ธ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

26 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด